MPowering People

MPowering People is onze naam EN ons doel

Zodat Susana, Pedro, Joan, Victor, Scarlet en alle andere kinderen en hun moeders zelf een betere toekomst kunnen inrichten. Met armoede, maar zonder honger, geweld, prostitutie en drugs.

Wat we doen om dat te bereiken?
Ons empowerment programma biedt:

  • toegang tot onderwijs
  • ontwikkeling van vakmanschap
  • training in ondernemerschap
  • voorlichting over drugs, sex, tienerproblematiek en (huiselijk) geweld
  • persoonlijke en sociaal leiderschap
  • actieve participatie van kinderen en ouders
  • stimulans tot (persoonlijk) leiderschap
  • betrokkenheid bij lokale milieu-initiatieven
  • alle kans om zelfvertrouwen en onafhankelijk een betere toekomst te ontwikkelen
  • en nog veel en veel meer...